About Me

My photo
Insan marhaen yang memanfaatkan penulisan sebagai wasilah komunikasi dan wahana pengembangan maklumat dalam konteks pertahanan dan keselamatan negara.

Friday, January 16, 2009

PENGAJIAN SEPANJANG HAYAT KOLEJ KOMUNITI - WARGA TENTERA PATUT MENGAMBIL BAHAGIAN

Oleh: Hamzah Hd.

Arus pembangunan global bergerak pantas, bersaing menginovasikan keperluan manusia sejagat. Ianya menuntut pengetahuan dan kecerdasan akademik di samping pengetahuan atau kecerdasan informasi komunikasi maklumat (ICT) bergerak mengikut arus permodenan walau dari ceruk pendalaman mana pun seseorang itu berada namun proses urbanisasi minda harus transisi sama mengikut rentak iklim teknologi.

Pembangunan pertahanan dan peryediaan operator perang atau anggota tentera masa kini hampir keseluruhannya berpaksikan pengetahuan akademik dan pengetahuan teknologi komunikasi maklumat warganya. Perkembangan dan peralihan teknologi ketenteraan turut berubah secara drastik seiring dengan perkembangan teknologi sektor lain. Justeru itu pembangunan minda pelaku dan warga persekitaran mereka harus digerakkan agar segala rancangan pengembangan tidak akan terbantut. Anggota tentera hari ini harus akur dengan ledakan teknologi. Perolehan aset-aset berteknologi tinggi harus dioperasikan sebaik mungkin supaya kuantitinya dapat dioptimumkan dan mencapai sasaran secara menyeluruh.

Bukan sahaja para perajurit yang perlu membuat anjakan paradigma tetapi para serikandi yang menjadi suri sepenuh masa juga harus mengambil bahagian kerana ledakan ilmuan ini turut menyumbang kepada urbanisasi minda yang lebih terbuka di samping menjana sumber pendapatan keluarga. Pembangunan minda selalunya memerlukan inovasi kerana hidayah tercetus dari anjakan paradigma tersebut. Taufik adalah satu kekuatan yang dianugerahkan untuk merealisasikan hala tuju yang dirancang. Usaha ke arah memperkasakan pengetahuan seseorang anggota tentera tidak boleh terhenti atau setamat kursus di cawangan masing-masing atau kursus-kursus sampingan kepada anggota yang terpilih sahaja. Usaha berterusan secara persendirian atau kolektif mesti dilakukan untuk menjadikan semua anggota mendapat pengetahuan tambahan yang sangat relevan dengan penugasan harian maupun kehidupan di luar konteks ketenteraan.

K-Forces dan Wacana Ilmu

Untuk mencapai matlamat K-forces, ketidakcemerlangan akademik anggota bukan menjadi satu alasan. Apa yang penting ialah persediaan atau kemahuan setiap individu tentera untuk menguasai kemahiran bahasa komunikasi global dan bahasa rujukan sudah tentunya bahasa inggeris menjadi keutamaan. Penguasaan dalam bidang ICT sepatutnya bukan lagi menjadi satu igauan yang sukar dicapai apatah lagi ledakan teknologi ICT ini sudah berbelas tahun berkembang di negara kita dengan segala kemudahan telah disediakan untuk proses pendidikan dan pembelajaran.

ATM sebenarnya mempunyai kesedaran dalam wacana ilmu ini malah telah berusaha semaksima mungkin ke arah memperkasakannya. Mantan Panglima Angkatan Tentera (PAT) telahpun menzahirkan usaha dan saranan ini melalui K-Forcesnya yang telah diuar-uarkan beberapa tahun dahulu. Namun kelembapan, kekurangan atau penglibatan secara tidak menyeluruh di peringkat sasaran adalah mungkin disebabkan oleh keterhadan masa kerja anggota, kekurangan peruntukan kewangan unit, tenaga pengajar malah makmal-makmal yang berkaitan. Alasan ini sering menjadi penghalang kepada pengembangan K-Forces yang sepatutnya dilihat sebagai cabaran pembangunan masa depan oleh formasi-formasi di semua peringkat perkhidmatan.

Untuk merealisasikan hasrat ini, penulis suka mencadangkan supaya semua formasi tentera yang berhampiran mengambil inisiatif dengan membuat pendekatan terhadap peluang Program Pengajian Sepanjang Hayat yang telah disediakan di Kolej-kolej Komuniti yang telah beroperasi di seluruh kawasan Parlimen di Malaysia. Meski pun ketika ini jumlahnya belum menyeluruh namun boleh dikatakan usaha ke arah itu sedang giat diperluaskan oleh Kementerian Pengajian Tinggi yang mana kebanyakannya berhampiran dengan kem-kem tentera. Badan Kebajikan Angkatan Tentera (BAKAT) patut mengambil pendekatan serius dalam usaha menambah aktiviti-aktiviti kepada ahli-ahli dengan menjalin usaha sama untuk menjadikan pembelajaran ini secara berkala. Pengajian sepanjang hayat mengandungi kursus-kursus jangka pendek yang meliputi pembelajaran yang diperlukan oleh setiap individu masyarakat yang dirangka untuk memberi pengetahuan asas kepada komuniti dengan bayaran yang paling minima dan masa kursus yang fleksibel yang boleh dimanfaatkan oleh semua peringkat umur.

Kolej Komuniti – Objektif Penubuhan

۞ Menyediakan laluan alternatif kepada pelajar lepasan menengah dan pelajar yang tercicir daripada pendidikan formal untuk mengikuti latihan dan kemahiran dalam bidang-bidang teknikal dan vokasional.
۞ Menyediakan pendidikan seumur hidup kepada individu dan masyarakat setempat bagi meningkatkan kualiti kehidupan masyarakat.
۞ Membolehkan syarikat-syarikat swasta menggunakan khidmat Kolej Komuniti untuk memberikan latihan kepada pekerja-pekerja mereka.
۞ Mewujudkan kerjasama yang erat di antara ahli masyarakat, kerajaan setempat dan sektor swasta bagi memajukan kawasan.
۞ Menyediakan latihan dan kemahiran supaya dapat memenuhi keperluan pasaran dan penduduk setempat.
۞ Memberikan peluang kepda masyarakat setempat untuk menggunakan kemudahan-kemudahan yang disediakan di Kolej Komuniti.

Pengajian sepanjang hayat- Matlamat dan Objektif

Matlamat pengajian ini adalah untuk memberi peluang kepada semua lapisan masyarakat setempat untuk meningkatkan kemahiran dan pengetahuan serta taraf sosio ekonomi melalui program sepanjang hayat yang fleksibel dan mudah akses. Peserta kursus diharap akan dapat menguasai kemahiran dalam bidang-bidang yang disertai agar boleh membantu meningkatkan mutu kerja dalam kerjaya masing-masing. Latihan akan dapat menyediakan pengetahuan asas dalam memilih kerjaya yang sesuai sama ada berkerja sendiri atau makan gaji di samping memberi, memula malah memahirkan peserta yang sudah berkerjaya memantapkan kemahiran untuk dalam kerjaya yang sedang diceburi.

۞ Memberi pendidikan dan latihan kepada semua lapisan masyarakat setempat untuk meningkatkan kualiti kerja.

۞ Memberi pendidikan sepanjang hayat kepada semua lapisan masyarakat yang berminat melalui program yang fleksibel dan mudah akses.

۞ Mewujudkan kerjasama yang erat di antara ahli masyarakat, kerajaan tempatan dan sektor swasta bagi memajukan kawasan setempat.
Kelayakan, Yuran Dan Kumpulan Sasaran
Bagi kursus pendek yang dijalankan tidak ditetapkan kelayakan minima yang khusus tetapi bergantung kepada modul yang dijalankan. Yuran untuk kursus pendek yang ditawarkan ditentukan oleh Kolej Komuniti bergantung kepada jumlah jam kursus (maksimum antara RM20.00 - RM50.00). Pembelajaran sepanjang hayat ini disasarkan kepada semua peringkat umur yang mempunyai masa terluang di samping tugas hakiki seharian seperti:
۞ Lepasan sekolah
۞ Pihak swasta
۞ Bekerja sendiri
۞ Badan-badan kerajaan
۞ Pertubuhan bukan kerajaan

Masa perlaksanaan kursus adalah di waktu lepas waktu kerja atau cuti hujung minggu. Tiada kelayakan akademik dihadkan, memadai seseorang itu boleh membaca dan menulis boleh memohon untuk mengikuti kursus ini. Di antara program kursus yang ditawarkan adalah seperti di bawah:

Kursus Informasi Teknologi:
√√ Pengenalan Kepada Ms Windows
√√ Pengenalan Kepada Ms Word
√√ Pengenalan Kepada Ms Excel
√√ Pengenalan Kepada Ms Access
√√ Pengenalan Kepada Ms Power Point
√√ Adobe Photoshop
√√ Autocad 2d
√√ Autocad 3d
√√ Membina Laman Web Dreamweaver
√√ Multimedia Animasi:Flash
√√ Baikpulih & Senggaraan Komputer
√√ Asas Rangkaian
√√ Asas Internet

Kursus Elektrikal/Elektrikal
√√ Asas Elektronik/ elektrik
√√ Kawalan Motor 1 Fasa
√√ Pemasangan Elektrik 1 Fasa
√√ Asas Pendawaian Elektrik 1 Fasa

Automotif:
√√ Pemeriksaan Pertama Kenderaan
√√ Asas Penyenggaraan Motorsikal

Kursus Bahasa/Tuisyen:
√√ English For Communication
√√ Bahasa Arab
√√ Lain –lain Bahasa Asing
√√ Bimbingan Upsr
√√ Tajwid

Dan lain-lain kursus yang diperlukan oleh komuniti:
√√ Programmable Logic Controller
√√ Asas Lanskap
√√ Pembuatan Model
√√ Masakan Barat dan Timur
√√ Masakan kueh-kueh moden dan tradisional.
√√ Pelbagai kursus jahitan
dan banyak lagi.

Tiada Alasan Lagi

Anggota tentera, isteri dan seluruh keluarga harus melihat tawaran ini sebagai satu peluang untuk meningkatkan pengetahuan tanpa menetapkan had umur dan latar belakang akademik. Borang permohonan ringkas boleh diperolehi di mana-mana Kolej Komuniti di seluruh Malaysia. Anda cuma perlu mengisi maklumat ringkas anda dan tunggu giliran untuk dipanggil. Anda tiada alasan lagi untuk mengatakan ‘tidak’ kepada wacana ilmu. MP

No comments:

Tinggalkan pesanan anda di sini