About Me

My photo
Insan marhaen yang memanfaatkan penulisan sebagai wasilah komunikasi dan wahana pengembangan maklumat dalam konteks pertahanan dan keselamatan negara.

Wednesday, February 1, 2012

Pelan Perancangan Strategik Maritim Malaysia 2040

Sumber utusan
Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) atau lebih dikenali dengan panggilan Maritim Malaysia (MM) baru-baru ini telah melancarkan buku Pelan Perancangan Strategik Maritim Malaysia 2040 (PPSMM 2040) di Pusat Pameran Antarabangsa Mahsuri sempena LIMA’11. Timbalan Perdana Menteri, Tan Sri Muhyiddin Yassin telah melancarkan buku setebal 98 muka surat yang merupakan pelan induk yang mensasarkan perancangan dan tindakan MM ke arah kecemerlangan sehingga tahun 2040.

Dalam buku tersebut, MM memperincikan 7 bab yang mengandungi agenda-agenda bagi tempoh jangka pendek dan jangka panjang bagi memacu keberkesanan MM melaksanakan misi yang ditetapkan kerajaan iaitu:
Bab 1- Pengenalan PPSMM 2040
Bab 2- Orgnisasi MM
Bab 3- Persekitaran Strategik Malaysia dan Penilaian Ancaman
Bab 4- Strategi bantuan Pertahanan dan Konsep Operasi MM
Bab 5- Pelan Perancangan strategik MM Mengikut Fasa
Bab 6- Implementasi Pelan Perancangan Strategik MM
Bab 7- Sistem Pengurusan Prestasi MM

Di antara intipati yang menarik untuk dikupas ialah Pelan Jangka Pendek dan Jangka Panjang yang digubal bagi menentukan hala tuju MM mencapai kecemerlangan organisasi di samping merealisasikan visi yang ditetapkan.

Pelan Jangka Pendek memberi keutamaan kepada perolehan aset, pengambilan dan pembangunan sumber manusia yang diperlukan bagi menyokong tugas dan aktiviti serta merta penguatkuasaan dan carilamat maritim.

Pelan Jangka Panjang meliputi perolehan dan penggantian aset bagi mengekalkan dan melengkapkan kekuatan angkatan MM yang dihasratkan. Pelan perlaksanaan juga diatur mengikut fasa iaitu :

Fasa 1(Tahun 2006-2010)- Fasa ini telah dilaksanakan dalam Rancangan Malaysia Ke Sembilan (RMK 9) dengan memberi keutamaan di dalam membina keupayaan dan penguatkuasaan dan carilamat maritim khususnya bagi membentuk MM daripada APMM yang serba kekurangan kepada agensi yang unggul menjelang 2011. Ciri-ciri fasa 1 ialah membangunkan aset udara, laut, sistem-sistem penguasaan laut, sistem pemerintahan, kawalan dan perisikan dan sensor-sensor yang berkaitan, dan aset asas Tim Special Task And Rescue (STAR) sebagai persediaan ke arah menjadikan MM sebagai agensi tunggal penguatkuasaan maritim negara sebelum September 2011.
Fasa 2 (Tahun 2011-2015) – Fasa ini selari dengan rancangan pembangunan RMK 10 dengan melaksanakan dua perkara penting seperti yang telah dirancang iaitu kewujudan MM sebagai agensi penguatkuasaan maritim yang tunggal menjelang bulan Ogos 2011 dan pengambilalihan tugas penguatkuasaan undang-undang maritim negara secara keseluruhan dari lain-lain agensi penguatkuasaan maritim. Di samping itu juga dalam fasa 2 ini mensasarkan perolehan penambahan aset udara dan permukaan dan juga penambahbaikan kepada sistem pengawasan laut.
Fasa 3(Tahun 2016-2020) – Selari dengan pembangunan RMK 11, fasa ini akan meneruskan perolehan, penggantian dan program memanjang jangka hayat (SLEP) aset dan juga penambahbaikan terhadap sistem pengawasan dan perhubungan bagi memperkasakan keupayaan penguatkuasaan dan carilamat. Di samping meneruskan pembinaan prasarana, ibu pejabat wilayah, pangkalan maritim dan stesen udara. Menjelang akhir fasa ini MM menjangkakan hampir 90 peratus aset termasuk kelengkapan dan 100 peratus keperluan sumber manusia dapat dipenuhi.

Fasa 4(Tahun 2021-2025) – Selari dengan pembangunan RMK12, fasa ini diteruskan dengan program-program memperkasakan MM dengan perolehan pesawat udara Maritime Patrol Aircraft (MPA), SLEP kepada kapal-kapal yang menjangkau 20 tahun, pembinaan pangkalan maritim yang tidak dapat dilaksanakan semasa RMK 10/11 dan melaksanakan penambahbaikan peranti sistem SWASLA dan C4ISR sesuai dengan teknologi semasa.
Fasa 5,6,& 7 (Tahun 2026-2030, 2031-2035, 2036-2040) – Fasa ini selari dengan pembangunan RMK 13, 14 dan 15 dengan meneruskan program-program perolehan penggantian dan penambahan aset, penambahbaikan sistem dan SLEP bagi mengekalkan keupayaan angkatan MM seperti yang dihasratkan bagi merealisasikan visi dan misi 2040 MM.

Rumusan

PPSM 2040 turut menggariskan 5 matlamat strategik dan 10 objektif strategik dalam usaha menjadikan MM sebagai penguatkuasa tunggal yang versatil dengan imperatif operasinya berkisar kepada menjalinkan kerjasama dengan komuniti maritim bagi mewujudkan suasana maritim yang kondusif dan rasa aman sekali gus dapat mengurangkan risiko kehilangan nyawa dan harta benda di laut.
Adalah dijangkakan dalam tempoh ini MM akan dilengkapi dengan perjawatan dan sumber manusia aset udara, aset laut, sistem pengawasan, sistem pemerintahan kawalan dan perisikan yang dapat melaksanakan tugas penguatkuasaan carilamat, bantuan melawan kebakaran dan pencemaran maritim yang menyeluruh dan berkesan.
Dalam tempoh ini juga MM dijangka dapat mengekalkan sebanyak 116 kapal ronda iaitu 96 buah bersaiz sederhana dan 20 buah bersaiz besar. 228 bot saiz 20 meter ke bawah (95 bot pemintas, 133 RHIB/RIB) dan sebanyak 15 pesawat helikopter, 12 buah pesawat kepak kaku, sistem pengawasan perairan yang meliputi seluruh perairan negara yang juga merangkumi teknologi penggunaan satelit, sistem C4ISR yang lengkap berteraskan teknologi satelit. 34 unit stesen udara, pangkalan MM yang dilengkapi dengan kemudahan dan insfrastruktur terkini. Kekuatan sumber manusia untuk mengoperasikan aset-aset MM ialah dijangka berjumlah 9,414 orang menjelang tahun 2040.
Berdasarkan satistik kejayaan MM, dalam tempoh 6 bulan pertama 2011, sebanyak 8,135 kapal dan bot telah dibuat pemeriksaan dan dari jumlah berkenaan sebanyak 393 di antaranya telah ditahan di atas pelbagai kesalahan. Kejayaan menumpaskan 2 kumpulan perompak di selatan Johor pada bulan Mac lalu telah memberi impak cegah rintang yang melahirkan rasa konfiden oleh komuniti maritim setempat dan serantau.
Satu kelebihan juga kepada negara di mana di bawah peruntukan seksyen 17 akta maritim, ianya boleh dijadikan aset pertahanan jika sekiranya negara diistiharkan darurat, krisis khas atau perang. Optimis dengan kejayaan semasa, dinamika dan iltizam barisan pimpinan pengurusan yang berpengalaman dan profesional di arena maritim dan penguatkuasaan, PPSMM 2040 akan menjadi check of list dan penanda aras kecemerlangan Maritim Malaysia di masa hadapan. PERAJURIT

No comments:

Tinggalkan pesanan anda di sini