About Me

My photo
Insan marhaen yang memanfaatkan penulisan sebagai wasilah komunikasi dan wahana pengembangan maklumat dalam konteks pertahanan dan keselamatan negara.

Sunday, August 28, 2011

Veteran Tentera Tetap Di kenang

Oleh Hamzah hd.

Sesuatu yang unik di dalam komuniti Angkatan Tentera Malaysia (ATM) ialah di samping mempunyai ratusan ribu anggota sebagai benteng barisan hadapan, ratusan ribu lagi sebagai anggota simpanan sebagai benteng kedua dan puluhan ribu lagi adalah merupakan bekas-bekas tentera yang dipanggil veteran yang telah melalui masa-masa kesukaran semasa di dalam perkhidmatan samada perkhidmatan 10,15, 18 atau 22 tahun. Tidak dapat disangkal lagi peranan dan pengorbanan yang dimainkan oleh komuniti ini terutama pada era pra pembangunan negara yang menghadapi banyak ancaman telah meletakkan rakyat Malaysia waktu ini berada di dalam situasi kondusif. Jadi tidak hairanlah jika komuniti ini sejak dari dalam perkhidmatan lagi diberi beberapa keistimewaan yang berbeza berbanding Jabatan-jabatan Perkhidmatan awam yang lain.

Sekadar menyebut beberapa keistimewaan disediakan secara percuma seperti tambang percutian bersama keluarga, pakaian, kemudahan rawatan, tempat tinggal yang kondusif dengan kemudahan asas dan riadah, malah menikmati skim gaji yang agak tinggi dengan insentif Lembaga Tabung (LTAT) yang menjamin masa persaraan, kemudahan Koperasi yang memberi pulangan konsisten dan lain-lain lagi.

Momentum pengiktirafan terhadap jasa dan pengorbanan mereka tidak terhenti setakat di dalam perkhidmatan malah kerajaan berterusan menyusun atur perancangan dengan melaksanakan langkah-langkah strategik dengan pengurusan sistematik bagi menentukan kehidupan veteran di alam persaraan terus terbela dengan berusaha menjaga kebajikan dan menyediakan pelbagai kemudahan untuk meningkatkan taraf sosio ekonomi tanpa mengira kaum, bangsa dan ugama.

Manifestasi ini diserlahkan dengan penubuhan Jabatan Hal Ehwal Veteran ATM (JHEV) pada tahun 2001 yang merupakan usaha berterusan pihak kerajaan ke arah penambahbaikan golongan sasaran.

Veteran ATM yang didefinasikan sebagai warganegara Malaysia yang telah berkhidmat sepenuh masa dan tidak pernah dibersarakan atau diberhentikan daripada perkhidmatan atas alasan salah laku dalam mana-mana pasukan keselamatan seperti Angkatan Tentera Malaysia (ATM), Pasukan Simpanan ATM yang dikerah sepenuh masa tanpa mengira tempoh khidmat, Force 136, Tentera British yang berkhidmat di Malaysia/ Singapura (British Army) dan Sarawak Rangers. Ini bermakna, Platun Artis dalam Askar Wataniah (sebagai contoh) jika diserap dan berkhidmat walau sehari sebagai anggota tetap maka ianya dikira sebagai Veteran ATM dan berhak menikmati apa jua keistimewaan atau faedah-faedah perkhidmatan yang diberikan oleh Jabatan Hal Ehwal Veteran (JHEV).

Rasanya tidak ada organisasi lain yang begitu diberi cakna secara khusus dan serius oleh pemerintah setelah bersara/berhenti dari perkhidmatan wajib. Berbeza dengan komuniti tentera ini yang bukan sahaja diberi perhatian lebih semasa perkhidmatan malah setelah bersurai dari perkhidmatan, JHEV bersedia ‘menatang’ dan menjadi one stop centre kepada mereka dengan melayani segala keperluan supaya veteran ini dapat berdikari meneruskan kelangsungan hidup seawal selepas tamat latihan peralihan sehingga ke liang lahad.

JHEV bertanggungjawab kepada veteran ini mencakupi semua aspek kebajikan dengan menyediakan tempat-tempat latihan kemahiran dan pengembangan ilmu kemahiran dan keusahawanan secara percuma supaya boleh berdikari mencari sumber pendapatan bagi menampung keperluan hidup.

Usaha terkini Kementerian Pertahanan ialah telah bersetuju untuk melanjutkan tempoh Kursus Peralihan dari 2 kepada 3 tahun bagi melengkapkan veteran ATM dengan kemahiran yang betul-betul diperakukan di sektor awam. Memberi sokongan pinjaman kewangan serta bimbingan berterusan kepada mereka yang memerlukan malah sumbangan kebajikan kepada yang daif malah bantuan pelajaran anak-anak cemerlang dan banyak lagi sehingga ke kemuncak sebuah kehidupan iaitu bantuan pengurusan jenazah veteran dan semua tanggungan yang berumur 18 tahun ke bawah.

Bagi veteran yang tidak mampu menamatkan perkhidmatan sehingga 22 tahun (LLP), disokong pula untuk memohon ke Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) yang lain malah Polis Diraja Malaysia (PDRM), Syarikat-syarikat perkapalan dalam negara turut memberi ruang untuk menerima bekas-bekas tentera yang berkelayakan dengan latihan asas yang minima.

Penambahbaikan Berterusan

Berikut adalah petikan sebahagian kronologi yang menggambarkan kebajikan Veteran ATM sentiasa dipantau, penambahbaikan demi penambahbaikan dilakukan secara berterusan seawal tahun 70an lagi.(Rujukan: Buletin Veteran ATM).

1970- Penubuhan Bahagian Hal Ehwal Bekas Tentera (HEBAT) di Kementerian Pertahanan, susulan Jemaah Menteri (JM) pada 1 Mei 1968. HEBAT bertanggungjawab kepada usaha pemulihan semula kebajikan dan pembangunan bekas-bekas tentera. Latihan Kemahiran kepada bakal-bakal pesara tentera dilaksanakan di Institut Kemahiran Kementah (IKK) di bawah penyeliaan HEBAT.

1994- Penubuhan Perbadanan Hal Ehwal Bekas Angkatan Tentera (PERHEBAT) melalui satu perintah di bawah Akta Tabung Angkatan Tentera 1973, susulan keputusan JM pada 13 April 1994. PERHEBAT mengambilalih peranan IKK dan HEBAT di mana pada 3 September 1994, HEBAT telah dimansuhkan. PERHEBAT juga menjalankan aktiviti pinjaman perniagaan.

2000- Penubuhan Jabatan Hal Ehwal Veteran di bawah Kementerian Pertahanan selaras dengan keputusan JM pada 11 Oktober 2000. JHEV berperanan sebagai One Stop Centre kepada bekas-bekas tentera.

2001- JHEV mula beroperasi secara rasmi.

Jan 2002- Peranan PERHEBAT telah disusun semula di mana perbadanan ini hanya berfungsi sebagai pusat latihan kepada bakal-bakal pesara tentera dan bekas-bekas tentera iaitu sebuah training arm. Peranan-peranan lain seperti program kebajikan, penempatan kerjaya kepada bekas-bekas tentera diambilalih oleh JHEV.

Jan 2002- Pelancaran Skim Bantuan Kebajikan dan pendidikan JHEV menggantikan Skim Kebajikan PERHEBAT iaitu Bantuan Sara Hidup, Bantuan Persekolahan, Bantuan Peralatan Pesakit, Bantuan Kemasukan ke IPT dan Bantuan Bencana Alam.

Ogos 2002- Kad Bekas Tentera dilancarkan.

Mac 2003- Jemaah Menteri telah meluluskan penubuhan Yayasan Veteran ATM (YVATM) dengan Geran Pelancaran bernilai RM10 juta melalui pengambilalihan Yayasan Pahlawan Malaysia.

2004- Bahagian Kewangan dan Akaun (BKA) beroperasi sebagai Pusat Tanggungjawab (PTJ) dan menguruskan peruntukan yang diberikan oleh MinDef, Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) dan Jabatan Perdana Menteri (JPM).

2004- JHEV mengambialih pembayaran Elaun Kenangan Pingat Seri Pahlawan Gagah Perkasa (SP)-RM 400.00 dan Panglima Gagah Berani (PGB)-RM300.00.

Mei 2004- YVATM memulakan operasi. Ditubuhkan di bawah Akta Syarikat 1965, ditadbir oleh Lembaga Pemegang Amanah dengan menyediakan bantuan haemodialisis, bantuan khairat kematian dan tabung zakat YVATM.

Jul 2004- JHEV mengambilalih sepenuhnya pengurusan pembayaran pencen ATM di Semenanjong dari JPA termasuk urusan pembayaran bayaran perubatan kepada Veteran ATM berpencen.

Nov 2004- JM bersetuju supaya Veteran ATM tak berpencen layak membuat tuntutan bayaran balik kos perubatan berkuatkuasa mulai 1 Jan 2005.

Jan 2005- JHEV mengambilalih pengurusan pembayaran pencen ATM di Sabah dan Sarawak dari JPA.

Okt 2005- Pingat Jasa Malaysia (PJM) diwujudkan melalui Warta Kerajaan nombor 22 Jil 49.

2008- JHEV mula membuat bayaran Ex-Gratia Bencana Kerja.

2009- JM bersetuju menaikkan kadar Elaun Kenangan Pingat Seri Pahlawan Gagah Perkasa (SP) -RM 2000.00 dan Panglima Gagah Berani (PGB) -RM1500.00. Jm juga meluluskan bayaran Elaun Kenangan kepada penerima Pingat Keberanian British George Cross (GC) -RM2000.00, Military Medal (MM) –RM1500.00 dan Military Cross (MC)- RM1500.00.

Sep 2009- Veterans Information System (VETIS) dibangunkan merangkumi modiul maklumat veteran, modiul kebajikan, modiul sosioekonomi, modiul maklumat eksekutif, modiul perubatan, modiul latihan dan pekerjaan yang boleh diakses melalui portal JHEV di alamat www.jhev.gov.my

Jul 2010- JHEV menerajui kutipan Rayuan Hari Pahlawan (RHP) dengan kerjasama Persatuan Bekas Tentera Malaysia (PBTM).

Nov 2010- Bayaran Bantuan Mengurus Jenazah dipanjangkan kepada Veteran ATM Berpencen. RM3000.00 untuk Veteran dan RM1500.00 untuk isteri serta tanggungan berumur 18 tahun ke bawah.

Dis 2010- JM telah meluluskan Cadangan Rang Undang-undang Veteran 2010 (kini dikenali sebagai Rang Undang-undang Veteran 2011).

Jan 2011- Penyata Pencen boleh dicetak melalui Portal JHEV.

Feb 2011- JM telah meluluskan Cadangan Bantuan Pengurusan Jenazah kepada Veteran ATM tidak berpencen dan semua tanggungan.
Mac 2011- Rang Undang-undang Veteran 2011 dibaca buat pertama kali di Parlimen.
Mac 2011- Perasmian Wad Veteran di Hospital Angkatan Tentera (HAT) Tuanku Mizan Kuala Lumpur.

Satu lagi pengumuman bermakna oleh YAB Perdana Menteri pada 30 Julai 2011 ialah kerajaan bersetuju untuk membayar Elaun Kenangan Pingat Pingat Tentera Udara (PTU) dan Pingat Jasa Perkasa Persekutuan (JPP) sebanyak RM1000.00 sebulan. Bagi penerima Pingat PTU dan JPP yang telah meninggal dunia, keluarga masing-masing akan diberi imbuhan sebanyak RM10,000.00 bagi setiap seorang. Kelulusan ini menjadikan Anugerah Perkasa ke 7 selepas SP, PGB, GC, MM dan MC yang menerima imbuhan bulanan di atas jasa dan pengorbanan kepada negara.

Persatuan-persatuan Veteran ATM

Veteran ATM walaupun teriktiraf secara automatik keahliannya dengan JHEV namun diberi kelonggaran untuk menubuhkan atau menjadi ahli Pertubuhan-pertubuhan Bukan Kerajaan (NGO) yang berasaskan unit terdahulu atau kor perkhidmatan masing-masing seperti Persatuan Bekas TLDM (PBTLDM), Persatuan Bekas Tentera Udara, Persatuan-persatuan yang mewakili Kor-kor malah Rejimen-rejimen dari Tentera Darat dan sebagainya.

Persatuan Bekas Tentera Malaysia (PBTM) yang mewakili keseluruhan bekas anggota ATM adalah merupakan dominan dengan keahlian yang menjangkau puluhan ribu orang ahli dari semua peringkat pangkat ATM dan dalam masa yang sama ahli-ahli PBTM turut menjadi ahli beberapa persatuan/kelab yang lain yang mana semuanya berdaftar dengan Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia (ROS). Adalah dianggarkan lebih daripada 40 Persatuan Veteran ATM telah berdaftar dengan ROS setakat ini bermotifkan silaturrahim dan menjaga kebajikan ahli-ahli.

Satu persoalan yang sering ditanya kenapa JHEV dan persatuan/Kelab yang berasaskan kor perlu ditubuhkan sedangkan perihal kebajikan bekas-bekas tentera sudah lama diambil peranan oleh PBTM?. Persoalan ini agak subjektif dan menjadi perdebatan hangat dalam kalangan bekas-bekas tentera dan ramai yang masih kebingungan kerana ramai yang masih menganggap JHEV juga adalah sebuah pertubuhan NGO yang mana perlu mendaftar dan bayar yuran untuk menjadi ahlinya.

Dalam polemik ini telah banyak merungkai persoalan di atas dan jawapannya adalah masih dalam lingkungan spekulasi yang mempunyai pro dan kontra berkisar kepada kegagalan peranan yang dimainkan oleh PBTM itu sendiri samada dari segi kelemahan kepimpinan peringkat tertinggi maupun kelemahan pemimpin-pemimpin peringkat cawangan di dalam melaksanakan tugas memberi ‘kepuasan’ kepada pelanggan yakni ahli-ahli PBTM sekali gus telah mencalar nama baik persatuan itu sendiri.

Sebagai sebuah NGO, PBTM tidak boleh lari berhadapan dengan kelemahan dan kekangan namun perlu diakui, ianya mempunyai rekod pengalaman yang luas dan jasanya sudah banyak sebelum ini mencurah bakti kepada ahli-ahlinya yang bermasalah tetapi perkhidmatan yang diberi hanya tertumpu kepada ahli-ahlinya yang berdaftar sahaja tidak menyeluruh kepada semua bekas tentera. Ruang kosong yang ditinggalkan ini telah menjadi barah sekaligus menjadi bahan manipulasi politik oleh pihak-pihak tertentu.

Rungutan demi rungutan ahli PBTM maupun bukan ahli PBTM sehingga banyak tersebar di media-media massa yang ‘merasakan’ kerajaan telah mengabaikan kebajikan mereka takkala negara sudah mengecapi kemakmuran yang begitu ketara hasil perjuangan mereka membebaskan negara dari segala ancaman keselamatan. Fenomena ini telah banyak menjejaskan kredibiliti kerajaan sehingga keadaan ini telah diterjemahkan oleh veteran yang tidak puas hati samada dengan kefahaman sendiri atau dipengaruhi oleh golongan yang suka menangguk di air keruh sebagai satu protes di kertas undi pilihanraya-pilihanraya umum yang telah banyak memberi kredit kepada parti-parti pembangkang.

Situasi ini telah memberi satu tamparan kepada kerajaan dan menyedari penyaluran segala bentuk bantuan selama ini adalah kurang berkesan yang mana tersasar dari sasaran sebenarnya kerana tidak semua bekas tentera adalah ahli PBTM. Menyedari hakikat ini YAB Dato’ Seri Mohd Najib selaku Menteri Pertahanan waktu itu telah mengilhamkan satu inovasi kreatif ke arah penubuhan JHEV yang telah mencapai satu dekad pengoperasiannya tahun ini dan dijangka akan menunjukkan impak yang lebih positif di masa-masa mendatang.

Ekoran dari penubuhan dan keberkesanan peranan yang dimainkan oleh JHEV setakat ini dan Persatuan-persatuan Veteran yang tumbuh seperti cendawan selepas hujan lewat ini telah mencetus satu soalan susulan apakah PBTM masih relevan untuk menjaga kebajikan ahli-ahli mereka?. Pendapat penulis kepada soalan ini adalah ‘ya’ kerana dengan jumlah penempatan JHEV yang terhad mengikut zon dan mempunyai hanya 2 orang pegawai memang tidak mampu untuk turun padang meninjau masalah-masalah yang di hadapi oleh veteran yang berada di segenap ceruk negeri.

Penyelesaiannya ialah samada PBTM atau Persatuan-persatuan Veteran yang mewakili harus berganding bahu dan saling melengkapi antara satu sama lain sebagai mata dan telinga kepada JHEV yang mewakili zon mereka untuk sama-sama merealisasikan misi dan visi organisasi masing-masing.
Persatuan-persatuan Veteran juga tidak harus ‘beku’ dan mengharapkan bantuan JHEV semata-mata sebaliknya harus kreatif dalam menginovasikan peluang dan ruang yang terbuka dengan menjana ekonomi secara berkelumpok dengan mengambil faedah dari segala ruang dan peluang di persekitaran yang ada untuk memajukan persatuan.

Sesuatu yang harus difahami dan perlu diakui secara jujur, veteran ATM adalah masyarakat yang juga gemar dan cenderung kepada politik. Walaupun JHEV mau pun Persatuan-persatuan Veteran berjaya ‘menjinakkan’ masyarakat ini di bawah satu bumbung yang dipanggil Veteran ATM dan diberi segala macam keperluan kebajikan dan sebagainya, namun tidak bermakna sokongan/ideologi politik berpihak kepada kerajaan semata-mata.

Mereka bebas berpolitik di bawah bumbung parti yang mereka cenderung di atas alasan mereka sendiri yang jumlahnya agak tinggi dan sanggup mendedahkan apa saja rahsia perkhidmatan yang mereka sebelum ini telah bersumpah untuk menyimpan rahsia dengan seketat-ketatnya dan tidak kurang jumlahnya yang keluar berdemonstrasi di jalanan mengikut telunjuk/bersekongkol dengan ideologi yang mereka pernah tentang bergalang nyawa pada suatu masa dahulu.

Rang Undang-undang 2011

Selepas tempoh sedekad penubuhan JHEV, satu lagi anjakan bagi memperkasa kehidupan yang lebih bermakna kepada veteran ATM iaitu penggubalan Rang Undang-undang (RUU) Veteran 2011. Telah dibentangkan di Parlimen untuk bacaan kali pertama pada 8 Mac 2011 oleh YB Menteri Pertahanan. Peruntukan yang terkandung di dalam RUU 2011 di antaranya adalah penubuhan Majlis Veteran Kebangsaan (MVK), pendaftaran Veteran ATM dan Persatuan-persatuan Veteran ATM.

RUU Veteran 2011 turut mengundang polemiknya yang tersendiri yang mana ada beberapa kumpulan daripada veteran-veteran yang bersetuju tanpa banyak soal, tidak bersetuju, dan bersetuju dengan pindaan kepada fasal-fasal tertentu. Namun begitu keputusan muktamat samada pindaan harus dilakukan atau tidak adalah bergantung kepada Kementerian yang mempunyai kuasa penuh waima untuk membatalkannya sekalipun.
Di antara fasal-fasal yang banyak diberi tumpuan tentang ketidakpuasan hati dengan RUU ini ialah:

Bahagian I- Tafsiran Veteran pada sub-para (b) “angkatan sukarela yang dikerah sepenuh masa oleh Angkatan Tentera Malaysia tanpa mengira tempoh perkhidmatan”;
Bermakna jika anggota sukarela dikerah secara tetap walau satu hari ia juga akan dikira sebagai Veteran ATM. Ramai dalam kalangan veteran kurang bersetuju jika tempoh masa tidak diambil kira, dikuatiri ada anggota-anggota kerahan tetap akan mengambil kesempatan memanipulasikan kelonggaran ini semata-semata untuk menikmati keistimewaan sebagai bekas tentera. Sekurang-kurangnya tempoh masa kerahan tetap harus dipinda dan dibaca sekurang-kurangnya satu atau dua tahun. Melainkan seseorang anggota itu terpaksa ditamatkan perkhidmatan kerahan kerana sesuatu sebab yang tidak boleh dielakkan seperti masalah kesihatan dan seumpamanya.

Bahagian II Para 3(2)(e). “Majlis hendaklah terdiri daripada lima orang yang mempunyai pengalaman, pengetahuan atau kepakaran dalam perkara yang berhubungan dengan hal ehwal veteran yang hendaklah dilantik oleh Menteri.”

Apa yang dikehendaki oleh kumpulan ini ialah supaya menamakan dengan lebih spesifik lima orang yang dimaksudkan itu adalah dari kalangan bekas-bekas tentera sepenuhnya.
Bahagian IV Para 17- “Mana-mana persatuan yang berdaftar di bawah Akta Pertubuhan 1966 [Akta 335] pada tarikh Akta ini mula berkuat kuasa hendaklah terhenti daripada didaftarkan di bawah Akta Pertubuhan 1966 dan hendaklah dalam tempoh tiga bulan selepas itu memohon kepada Pendaftar untuk didaftarkan di bawah Akta ini sebagai suatu persatuan veteran untuk menjalankan apa-apa aktiviti veteran; dan persatuan itu hendaklah terus menjalankan operasi sebagai suatu persatuan sehinggalah diberitahu sebaliknya oleh Pendaftar.”

Ada yang berpendapat dengan klausa ini bekas tentera/persatuan tiada lagi kebebasan bersuara dan meminta pindaan untuk kekal sebagai NGO tertakluk kepada akta ROS yang kononnya lebih telus dan bebas merencanakan sesuatu agenda. Ada juga suara-suara yang menyatakan bahawa cadangan asal RUU 2011 yang telah dicadangkan oleh Persatuan-persatuan Veteran seperti cadangan supaya veteran yang tidak berpencen diberi pencen bulanan tidak dimasukkan ke dalam RUU 2011.

Walaubagaimana pun segala bantahan dan ketidakpuasan hati segelintir bekas-bekas tentera terhadap RUU 2011 yang menunggu untuk dibaca kali kedua dan seterusnya di Parlimen adalah bukan mewakili semua veteran namun hakikatnya lebih ramai yang menyokong sepenuhnya dan menyerah bulat-bulat kepada kebijaksanaan Kementerian Pertahanan untuk melakukan yang terbaik demi kebaikan semua pihak. Malah lebih malang lagi kumpulan yang tidak tahu menahu langsung tentang kewujudan RUU 2011 lebih ramai daripada yang berpolemik.

Kesimpulan

Pada 29 Julai 2011 untuk kesekian kalinya telah berlangsung Majlis Pelancaran Rayuan Hari Pahlawan 2011 (RHP) yang menyaksikan pada malam tersebut telah lahir penderma-penderma budiman yang telah menghasilkan kutipan RM5.2 juta dan pihak penganjur mensasarkan tahun ini kutipan boleh mencecah RM10 juta. Suatu usaha murni JHEV yang telah mengambil alih dan menerajui program ini setahun yang lalu yang disokong oleh banyak pihak untuk menjayakan RHP yang hasilnya semata-semata untuk membina kesejahteraan Veteran ATM.

Komuniti Veteran ATM seharusnya bersyukur dan memperakukan secara jujur bahawa sumbangan dan pergorbanan mereka kepada negara sebenarnya tidak dipandang sepi atau di kesampingkan oleh pemerintah malah juga masyarakat umum berdasarkan apa yang telah disediakan seperti perbincangan di atas.

Apapun seperti kata perpatah, “Yang bulat tidak datang bergolek dan yang pipis tidak datang melayang”. Kejayaan mutlak harus disertai dengan usaha dan ikhtiar melainkan golongan yang ternyata kelainan upaya atau juga yang tidak berdaya kesihatannya.

Hakikatnya kuda tidak susah untuk dibawa ke air tetapi tiada siapa yang mampu memaksa kuda itu untuk minum. Budaya menyalahkan orang lain adalah bukan jalan penyelesaian untuk menutup kegagalan diri sendiri yang tidak mahu merebut peluang yang tersedia.
Banyak cara yang boleh diolah dengan kemudahan yang tersedia dipersekitaran untuk merubah sosio ekonomi keluarga. Dengan berbekalkan disiplin, jatidiri dan motivasi yang telah ditanam semasa di dalam perkhidmatan sepatutnya Veteran ATM lebih cekal berbanding orang lain di persekitaran.

Hendak seribu daya, tak nak seribu dalih. Juga amat penting kepada veteran ATM supaya kembali bermuhasabah sejenak berfikir dengan waras, bahawa dengan segala macam pengiktirafan, keistimewaan, pemberian dan ambil peduli kerajaan kepada mereka, apakah wajar dibalas dengan tuba? PERAJURIT.

No comments:

Tinggalkan pesanan anda di sini